Οροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι.

Η χρήση αυτού του site (παραγγελία προϊόντων, χρήση υπηρεσιών, πλοήγηση κ.λπ.) υποδηλώνει συμφωνία με τους Νομικούς Όρους Χρήσης, τους οποίους σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν το χρησιμοποιήσετε.

Γι’ αυτό το λόγο πρωταρχικό μέλημα των νόμιμων ιδιοκτητών και διαχειριστών της εταιρείας μας είναι η παράθεση των παρακάτω όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της, και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

Πνευματική Ιδιοκτησία.

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπό περιεχόμενο του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι προστατευμένο από τα νομικά και πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας μας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος site (ολόκληρου ή μέρους αυτού) για προσωπική χρήση, η εκμετάλλευση / αφαίρεση / μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / δημοσιοποίηση και προβολή του και για οποιαδήποτε αιτιολογία από τρίτους, χωρίς σχετική άδεια από εταιρεία μας.

Τα περιεχόμενα του site χρησιμοποιούνται μόνο σαν αγοραστική πληροφόρηση για τον υποψήφιο αγοραστή. Υλικό από το παρόν site δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους αλλά και για σκοπούς οι οποίοι θίγουν τα συμφέροντα της εταιρίας (παραγωγή λογότυπων, παιδική πορνογραφία, εκμετάλλευση, ανέντιμο κέρδος, προσβολή δημοσίας αιδώ κ.λπ.) και απαγορεύει ο νόμος.

Κανένα μέρος του παρόντος site δεν επιτρέπεται να προβάλλεται μόνιμα ή περιοδικά από κανέναν άλλο διακομιστή (web server).

Προσωπικά Στοιχεία

Για τη διενέργεια των συναλλαγών και την εκτέλεση της παραγγελίας, συλλέγουμε από τους πελάτες μας, μόνο με την συγκατάθεση τους, τα απολύτως αναγκαία προσωπικά στοιχεία.

Η εταιρεία μας δεν επεμβαίνει σε ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ούτε βλάπτει, αλλοιώνει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, εκμεταλλεύεται ή με οποιονδήποτε τρόπο καθιστά προσιτά σε τρίτα μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει σε τρίτα πρόσωπα να λάβουν γνώση αυτών των δεδομένων .

Αγορές που γίνονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ασφαλείς μέσω των έμπιστων ηλεκτρονικών συστημάτων της Τράπεζας και του PayPal. Όλα τα προσωπικά στοιχεία από την συναλλαγή με την κάρτα σας, χειρίζονται από το σύστημα ασφαλών συναλλαγών της Τράπεζας και του PayPal. Κανένα από τα προσωπικά σας στοιχεία που μεταφέρονται σε εμάς μέσω των συναλλαγών σας δεν θα μοιραστούν ή πουληθούν.

Η εταιρεία μας δίνει άμεση προτεραιότητα στην τήρηση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων ακολουθώντας τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και διαφυλάσσοντας αυστηρά κάθε πληροφόρηση που μας παρέχετε.

Περιορισμός Ευθυνών

Η εταιρεία μας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για πιθανές ζημιές οι οποίες μπορεί να προκύψουν σε πελάτες από την μη εκτέλεση κάποιας παραγγελίας, εκτός αν αυτό προέρχεται από αμέλεια η παράβλεψη της εταιρείας μας. Επιπλέον το ηλεκτρονικό κατάστημά μας επιφυλάσσεται σχετικά με τον χρόνο παράδοσης των παραγγελιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή όταν τα εμπορεύματα της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλεκτρονικό κατάστημά μας φροντίζει για την ενημέρωση σας.

Πολιτική Τιμών

Οι τιμές των προϊόντων οι οποίες αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας είναι οι τελικές σε ευρώ (συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α), και καθορίζονται από την εταιρία μας. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς ειδοποίηση. Βεβαίως, ο πελάτης καταβάλλει το ποσό το οποίο αναγράφεται στην παραγγελία του και δεν παίζει ρόλο αν από την ημερομηνία παραγγελίας μέχρι την ημερομηνία παράδοσης η τιμή έχει μεταβληθεί.

Διαθεσιμότητα

Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ώστε να έχουμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα πάντα ενημερωμένο. Υπάρχει όμως η πιθανότητα τα αντικείμενα που δείχνουν διαθέσιμα να έχουν εξαντληθεί σε κάποιο νούμερο ή συγκεκριμένο χρώμα. Στην περίπτωση αυτή, αναλαμβάνουμε την αποκατάστασή σας, επιστρέφοντας πίσω τα χρήματα σας.

Αποζημίωση

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της συμφωνίας, ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την εταιρεία μας, για κάθε ζημιά που θα προκληθεί, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών εξόδων.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, στέλνοντας email στο info@treis.gr. η στο τηλέφωνο +30 211 012 4268, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες από 9:30 έως 14:30.

Δικαίωμα τροποποίησης / ανανέωσης όρων & προϋποθέσεων.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Ισχύον Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης αλλά και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του site μας διέπονται και συμπληρώνονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οποιαδήποτε παραποίηση η παραβίαση των ανωτέρω όρων, αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

X